Pay and jump

För Ponny & Häst På Troya Horse Arena

Avsikten är att ge ekipage möjlighet att hoppa en bana under tävlingslika förhållanden. Tränare eller annan hjälp får gärna följa med in på banan. Varje ekipage erbjuds möjlighet att genomföra hela ritten, oavsett antalet olydnader. Vid behov kommer hinderna att sänkas.

Anmälan görs senast dagen före Pay and Jump senast kl 12.00. Vid anmälan ange ryttare, ponny eller häst, höjd samt din mail adress och mobb nr.

Startavgift 100:-/start. Max 2 starter per ekipage. Betalning på plats. Innan urlastning skall Vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet.

Ridhus 22 x 62,  Ute grusbana 30 x 60

Vi tillämpar TR´s bestämmelser vad gäller hästens hälsotillstånd samt reglerna om olämplig bestraffning. Godkänd hjälm skall användas på tävlingsområdet. Obs! Godkänd säkerhetsväst obligatoriskt för ryttare under 18år. För att starta på Troya Horse Arena krävs en vuxen medhjälpare.

Observera att försäkringen via licenser eller arrangerande klubb inte gäller! Se därför till att du har en egen, gällande olycksfallsförsäkring.

Banan öppen för bangång 1 timma förre första start. 

Enklare servering finns i Café Troya på vån 2.

Vid felfri runda finns rosett att köpa för 30 kr.

Kontaktperson vid avanmälan:
Christian Bengtsson
Mobil; 073-8317706
Mail: Chbe79@outlook.com

Preliminära startlistor samt övrig information kommer att finnas på vår hemsidan dagen förre från eftermiddagen/kvällen.

Hinderhöjder

50 cm 80 cm 110 cm
60 cm 90 cm 120 cm
70 cm 100 cm 130 cm